Trudy Dielissen

Coördinator Bezoek- en Ondersteuningsservice en Ouderenadviseur

Trudy is vrijwillige coördinator van de Bezoek- en Ondersteuningsservice (BOS) bij Welzijn Bommelerwaard. Dat betekent dat zij vrijwilligers coördineert die worden ingezet om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten, ook wel respijtzorg genoemd.

Mantelzorgers hebben vaak een zware taak om bijvoorbeeld voor hun langdurig zieke partner of familielid te zorgen. Het is daarom goed dat de mantelzorger ook tijd voor zichzelf blijft houden en zich kan ontspannen, bijvoorbeeld door een uurtje naar gym of schilderles te gaan of om ergens naar toe te gaan ingeval de partner niet meer alleen kan blijven. Voor dit soort momenten kan de mantelzorger een hulpvraag bij Welzijn Bommelerwaard neerleggen voor ondersteuning.

Trudy gaat vervolgens met een vrijwilliger bij de mantelzorger en degene die ziek is op bezoek om met hen te bespreken wat de wensen zijn en te kijken of er een ‘klik’ is met de vrijwilliger want de mantelzorger moet natuurlijk vertrouwen hebben zijn/haar partner of kind aan de vrijwilliger over te laten. De vrijwilliger bezoekt daarna, vaak wekelijks, de verzorgde om bijvoorbeeld samen een wandeling te maken, een spelletje te doen of gezellig koffie te drinken. Trudy houdt tussentijds contact met de vrijwilliger en gaat één keer per jaar naar de verzorgde en de mantelzorger voor een evaluatie.

Door deze ondersteuning wordt de mantelzorger ontlast en kan deze zijn/haar eigen leven beter in balans houden en de zorg voor de naaste langer volhouden. Zowel de mantelzorgers als de verzorgden geven regelmatig aan hier enorm baat bij te hebben en zij zijn erg dankbaar voor de geboden ondersteuning. De vrijwilligers van de BOS maken écht het verschil voor de mantelzorger en Trudy heeft daar een belangrijke rol in.

Ook vervult Trudy de rol van vrijwillige ouderenadviseur. Zij gaat namens Welzijn Bommelerwaard op verzoek van 75+ ouderen bij hen op bezoek om hen te informeren over de voorzieningen en mogelijkheden die er zijn voor senioren in de Bommelerwaard.

Vrijwilliger zijn doe je met je hart.

Trudy is een vrijwilligster in hart en nieren! Van jongs af aan heeft zij zich ingezet voor diverse organisaties.Het leuke is het contact met mensen en dat je hen een plezier kunt doen. Bovendien is er altijd afwisseling en is iedere keer een andere situatie. Ondanks dat mensen achteruit gaan, zijn ze blij dat er toch iemand komt.”, aldus Trudy. Trudy is dankbaar als haar werk resultaat oplevert en dat ze daaraan haar steentje kan bijdragen!

wil je meer weten over vrijwilligerswerk?

We bespreken graag de mogelijkheden!
Scroll naar top