Welkom

Stichting Welzijn Bommelerwaard is er voor jong & oud en voor (kwetsbare) inwoners van de Bommelerwaard die ondersteuning kunnen gebruiken.

Ons doel is dat iedereen in de Bommelerwaard mee kan doen. Zo ondersteunen wij sociale initiatieven en organiseert onzebuurtsportcoach sportactiviteiten voor kinderen, jongeren en ouderen. Ons Spel& team is de verbindende schakel tussen school, sport- en cultuuraanbieders.

Op deze website vindt u meer informatie over de ondersteuning van onze ouderenadviseur of mantelzorgconsulent. Kunt u ondersteuning gebruiken van een vrijwilliger dan kunt u zich aanmelden bij ons Meldpunt vrijwillige hulpverlening, wilt u zelf vrijwilligerswerk doen dan vindt u alle vacatures  in onze vacaturebank en ook trainingen om uw deskundigheid te bevorderen neem een kijkje bij het (online) cursusaanbod voor vrijwilligers.