Collectieve verzekering

COLLECTIEVE VERZEKERING VOOR VRIJWILLIGERS (EN MANTELZORGERS) IN DE BOMMELERWAARD.

Jaarlijks verrichten vele vrijwilligers waardevol werk door zich actief in te zetten voor sport, de zorg, het onderwijs en het welzijnswerk. Lang niet alle vrijwilligers zijn daarbij voldoende verzekerd tegen de risico’s die zij lopen bij de uitvoering van hun taken.

Gemeenten Zaltbommel en Maasdriel hebben een collectieve verzekering afgesloten voor de vrijwilligers (en mantelzorgers). U hoeft zich niet aan te melden voor de verzekering. De vrijwilligers zijn automatisch verzekerd.

Voor meer informatie over de vrijwilligersverzekering van de gemeente Zaltbommel kunt u contact opnemen met Centraal Beheer Achmea op telefoonnummer (055) 579 81 64.

Voor meer informatie over de collectieve verzekering in uw gemeente, vragen we u door te klikken naar:

Collectieve verzekering Zaltbommel

Collectieve verzekering Maasdriel