Onze medewerkers

Wie werken er bij Stichting Welzijn Bommelerwaard?

Bij de stichting werken 15 beroepskrachten en een team van vrijwilligers ter ondersteuning van de beroepskrachten.

De beroepskrachten zijn:

                          

Eugenie Kaspori  Jacomien de Bruin Mieke Erlings 
directeur SWB
ouderenadviseur
buurtontwikkeling
vrijwilligersconsulent
maatschap. stage


                            

Geeske Bouman 

Mariëlla van Heck

Ingeborg Verweij
ouderenadviseur


mantelzorgconsulent ouderenadviseur
vrijwilligersconsulent
warm welkom

                      

Barbara van der Meer

Dianne Dekker    

Christel Molenschot
consulent meldpunt
hulpverlening
/
mantelzorg
medewerker meldpunt
hulpverlening
financieel medewerkster

                                                                       

Patricia de Geus Willem Roefs Marloes van der Aa
coördinator  Sport & cultuur
combinatiefunctionaris Sport/buurtsportcoach
combinatiefunctionaris Sport

                                      

Nick Linnenbank Evelien Baudoin       Bram van Geffen
buurtsportcoach    
combinatiefunctionaris cultuur
combinatie-functionaris Sport

Voor uitgebreide informatie kunt daarvoor doorklikken naar Sport en cultuur

Vrijwilligers

Alle afdelingen hebben ook een aantal vrijwilligers ter ondersteuning van de beroepskrachten.

De afdeling vrijwilligerswerk heeft een aantal getrainde vrijwilligers, die de telefoon beantwoorden en allerlei administratieve taken verrichten. Zij bemiddelen de hulpvragen en helpen zo nodig een aspirant vrijwilliger bij het zoeken naar passend vrijwilligerswerk.

De afdeling ouderenwerk heeft vrijwilligers voor de preventieve huisbezoeken en ondersteunende activiteiten.

De afdeling mantelzorg heeft een aantal vrijwilligers, die zich inzetten bij de B.O.S. Bezoek en Ondersteuning Service.