Zo lang mogelijk zelfstandig!

Ouder worden in uw eigen woning?

Door alle veranderingen in de zorg zullen senioren niet zo snel meer worden opgenomen in een door de AWBZ-gefinancierde verpleegvoorziening. Dat betekent voor veel mensen langer thuis blijven wonen in de eigen woning en mogelijk aanpassingen doen om er zo gerieflijk en veilig mogelijk oud  te kunnen worden.

Er is een handig boekwerkje dat u hierbij kan helpen. Het is de brochure “Niet vallen thuis”. In de brochure staat informatie over veilig wonen, een test waarin voor u duidelijk wordt welke aanpassingen uw huis nog veiliger kunnen maken en tips hoe u deze aanpassingen kunt realiseren. Hierdoor kunt u langer in uw eigen huis blijven wonen.

De brochure kunt u ophalen bij de ouderenadviseur van SWB, tel. 0418-634.231

Thuis blijven wonen, ook voor u !

ANBO, PCOB, Stichting Welzijn Bommelerwaard, Woningstichting De Kernen/Woningstichting Woonlinie en gemeente Zaltbommel hebben samen een informatiemiddag/avond georganiseerd over zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen koop- of huurwoning in april 2014.

Bezoekers hebben uitgebreid uitleg gekregen over huisautomatisering, of ook wel 'domotica' genoemd. Handige, technische hulpmiddelen maken het leven in en om huis makkelijker, veiliger en comfortabeler.
De techniek is vaak hoogstaand, het gebruik is echter eenvoudig.

Wethouder van Balken heeft het project “Opplussen van woningen” toegelicht. Woningen zijn niet altijd geschikt om comfortabel te kunnen blijven wonen. Met relatief kleine hulpmiddelen is dit eenvoudig te verhelpen. Denk bijvoorbeeld aan het gelijk maken van drempels of het aanbrengen van beugels in de badkamer. Samen met een vrijwillige woningadviseur bekijkt de bewoner welke mogelijkheden er zijn om de woning aan te passen.

Mocht u nog informatie willen krijgen over 'Zo lang mogelijk zelfstandig wonen', dan kunt u terecht bij Jacomien de Bruin, St. Welzijn Bommelerwaard, ouderenadviseur,  tel: 0418-634231 of mail naar: jdebruin@welzijnbommelerwaard.nl