Meldpunt vrijwillige hulpverlening

Bemiddeling bij vrijwillige hulp en ondersteuning

Vrijwillige hulp kan worden gevraagd wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een eenzaamheid of een lichamelijke (of andere) beperking. Een bezoekvrijwilliger of maatje kan uitkomst bieden en tevens helpen om het netwerk te vergroten of begeleiding te bieden bij het meedoen aan groepsactiviteiten.

Vrijwillige inzet is er ook voor praktische ondersteuning op het gebied van vervoer, boodschappen, klussen en/om huis of bezoek, ondersteuning wnneer er sprake is van mantelzorg (respijtzorg) en andere soorten van steun. 

Kunt u, uw partner of iemand uit uw omgeving de hulp of zorg van een vrijwilliger gebruiken? De medewerkers van het meldpunt helpen u zoeken naar oplossing en kunnen u vaak in contact brengen met een geschikte vrijwilliger of met een vrijwilligersorganisatie.

neem contact met ons via:

Tel: 0418-634231

mail: info@welzijnbommelerwaard.nl 

contactformulier: aanvraagformulier hulpvraag