Meldpunt hulpverlening

Het Meldpunt vrijwillige hulpverlening is er voor ondersteuning op maat. De consulenten geven passende informatie of brengen een hulpvrager in contact een vrijwilliger.

Kunt u hulp of zorg van een vrijwilliger gebruiken? Voor uzelf, uw partner of iemand anders uit uw omgeving? 

 

U kunt uw hulpvraag stellen door te bellen met de medewerkers of door het sturen van een e-mail naar het e-mailadres info@welzijnbommelerwaard.nl

Maar u kunt ook gebruik maken van het digitale aanvraagformulier via de hierna volgende link:

aanvraagformulier hulpvraag

 

Voorbeelden vrijwillige inzet:
Bezoekvrijwilliger, samen wandelen/fietsen, boodschappen doen (namens of samen met een hulpvrager), klusjes in- en om huis, vervoer en/of begeleiding naar een (medische) instantie, hulp bij administratie, samen een activiteit ondernemen (maatjeshulp), samen een aantal keren (senioren)activiteiten bezoeken, vrijwillige netwerkcoach ter versterking van het netwerk, oppasvrijwilliger respijtzorg, tuinhulp seniorentuintjes etc.