Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

                                       

 

Brandwijk, Stichting Welzijn Bommelerwaard, Hitachi en gemeente Zaltbommel werken mantelzorgvriendelijk


Op dinsdag 17 november hebben Brandwijk, Stichting Welzijn Bommelerwaard, Hitachi en gemeente Zaltbommel het Mantelzorgcertificaat en een bordje met ‘mantelzorgvriendelijke organisatie’ van Spectrum gekregen omdat zij een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid hebben.
Gemeentesecretaris Huug Derksen: “Het gaat mij niet om het certificaat. Het gaat mij er om dat we er met elkaar voor zorgen dat we voor elkaar kunnen zorgen. En als werkgever kun je daar een belangrijke rol in spelen”.
Dick Brandwijk: “Veel mensen combineren een baan met mantelzorgtaken. Door ontwikkelingen zoals de vergrijzing zal de druk op mantelzorgers toenemen, terwijl zowel mannen als vrouwen meer en langer werken. In de toekomst ontkomen werkgevers er dus niet aan om in hun personeelsbeleid aandacht te hebben voor werknemers die mantelzorger zijn en hen passende ondersteuning te bieden in het combineren van beide taken.


Aandacht schenken aan mantelzorg loont
Uit onderzoek blijkt dat een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid gunstig is voor werknemers die mantelzorger zijn en werkgevers. Frans van Rijn, directeur van Hitachi: “Mantelzorgers binnen Hitachi ervaren vaak een betere balans tussen werk en zorg en hebben minder behoefte om hun werk aan te passen (zoals minder werken) of een andere baan te zoeken. Tevens ervaren we een toename in medewerker tevredenheid.”
Stichting Welzijn Bommelerwaard is een brede welzijnsorganisatie die zich onder andere bezighoudt met mantelzorgondersteuning. Saskia Cornelissen, mantelzorgconsulent bij SWB: “Juist daarom vinden wij het ook heel belangrijk om als organisatie hier zelf aandacht aan te besteden en een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te hebben.”

Niet ingewikkeld om mantelzorgvriendelijk te zijn, wel belangrijk
Binnen een mantelzorgvriendelijke organisatie is de combinatie werk en mantelzorg bekend en bespreekbaar, zijn verlofregelingen bekend en worden ze actief toegepast en zoeken leidinggevenden en medewerkers samen naar maatwerkoplossingen. Saskia Cornelissen: “Het hoeft voor een werkgever echt niet ingewikkeld te zijn om mantelzorgvriendelijk te zijn. We spraken de afgelopen tijd met onze 12 medewerkers veel over het onderwerp. Het is ook een standaardonderwerp dat terugkomt tijdens functioneringsgesprekken. Op deze manier borgen wij dit in onze organisatie”. Ook bij de gemeente Zaltbommel is mantelzorg een onderwerp waar veel aandacht voor is. Zo zijn er diverse mogelijkheden om werk en mantelzorg te kunnen combineren zoals flexibele werktijden, de mogelijkheid om thuis te werken, verlofregelingen, en het ruilen van vaste dagen.