Wet- en regelgeving MaS

Stage-overeenkomst en verzekering:

De leerlingen ontvangen bij aanvang van het schooljaar de gegevens om in te kunnen loggen in het systeem MaS xpress, een digitaal leerlingvolgsysteem voor de maatschappelijke stage. Na het selecteren van een vacature, ontvangt de leerling goedkeuring (of afkeuring) voor deze stage. Daarna wordt het contract uitgeprint en ondertekend door de mas coördinator van de school en kan de leerling met het contract naar zijn of haar stage adres. Het contract moet eerst ondertekend worden door de ouders en de contactpersoon van de organisatie, daarna mag de leerling aan de slag.

En is het verzekeringstechnisch goed geregeld. Niet alleen via de school, maar ook via de collectieve verzekering van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel, daarin zijn de maatschappelijke stagiaires opgenomen.

Mocht een leerling geen stagecontract bij zich hebben, vraag er dan naar!

N.B. Stagebieders zijn uitsluitend verantwoordelijk voor het verzekerd zijn van het eigen vrijwilligers, tenzij zij in hun verzekeringsvoorwaarden de clausule opgenomen hebben dat MaS leerlingen tijdens hun werkzaamheden meeverzekerd zijn.

Is een leerling een 'blijvertje', dat vervalt de verzekering via de maatschappelijke stage en bent u verder zelf verantwoordelijk voor het verzekerd zijn van uw 'nieuwe' vrijwilliger.


ARBO wetgeving:

Mas moet als arbeid worden beschouwd als deze buiten de onderwijsinstelling wordt uitgevoerd.

Sinds 1 januari 2007 is de arbeidstijdenwet in beginsel niet meer van toepassing voor vrijwilligers. Alleen wanneer er ernstige risico’s aanwezig zijn blijven de arbeidsvoorschriften van toepassing. Die situaties zul je  willen vermijden als zijnde niet geschikte MaSplaats. De vrijwilligersorganisaties blijven verantwoordelijk op basis van hun zorgplicht verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilige, gezonde werkomstandigheden.

Wat zijn veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.
-          Vrijwilligers moeten veilige toegang hebben tot hun werkplek en deze ook weer veilig kunnen verlaten.
-          Er wordt voorlichting/ instructie  gegeven over het veilig gebruik van materiaal en werktuigen
-          Zo nodig worden persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld.

De tabellen voor maximale werk- en rusttijden volgens nieuwe wetsvoorstel. Dit is een richtlijn. De school kan voor individuele gevallen bepalen wat geschikt is voor leerlingen.

Max. arbeidstijd per jaar: Kinderen 15 jaar Kinderen 13/14
Schooldag 2 uur 2 uur
Niet-schooldag 8 uur 7 uur
Vakantiedag 8 uur 7 uur
Schoolweek 12 uur 12 uur
Vakantieweek 40 uur 35 uur
Rusttijden per jaar Kinderen 15 jaar Kinderen 13/14 jaar
Min. dagelijkse rust 12 uur 14 uur
In elk geval tussen 19.00 - 7.00 uur 19.00 - 7.00 uur
In vakanties 19.00 - 7.00 uur 19.00 - 7.00 uur
Aaneengesloten pauze Half uur Half uur
bij werktijd > 4,5 uur    

Kinderen van 12 mogen alleen binnen het terrein van de school Mas doen. Dit geldt ook voor leerlingen met een verblijfsvergunning als er op deze vergunning niet staat dat hij / zij arbeid mag verrichten.

Zondagsrust: In principe verricht een kind op zondag geen arbeid, alleen wanneer dit op een ander tijdstip niet kan. B.v. oppasdienst doen tijdens kerkdienst, tournooi dat alleen op zondag wordt gehouden. Altijd met toestemmming van de ouders.

De arbeidsinspectie:
-          Zal bij klachten en meldingen van misstanden onderzoek doen en zo nodig sancties opleggen.
-          Bij een meldingsplichtig ongeval onderzoekt de Arbeidsinspectie de toedracht van het ongeval. Daarbij wordt vastgesteld wie de werkgever is in de zin van de wet. Legt zonodig sancties op.

 


 

 

Zoek een vacature

Uitgebreid zoeken