Weetjes MaS

 

Begeleiden van leerlingen, soms een lastige klus.

Over het algemeen wordt het als heel positief ervaren de inzet van maatschappelijke stage leerlingen binnen het vrijwilligerswerk, maar je ontkomt er niet aan dat er problemen kunnen ontstaan als leerlingen zich niet aan afspraken houden, niet gemotiveerd zijn of zich niet goed gedragen. Dit kan behoorlijk demotiverend zijn en de keuze om dan maar te stoppen met het ontvangen van leerlingen is dan snel gemaakt. Terwijl als we echt toekomstgericht willen werken jongeren gewoon nodig hebben. Zij zijn de vrijwilligers van de toekomst.

Soms is er weinig nodig om de oplossing in handen te hebben. Zoals duidelijkheid scheppen richting de leerling door een draaiboek te maken en duidelijk aan te geven wat de regels, normen en waarden zijn binnen een organisatie. En deze ook te handhaven. Leerlingen willen er graag bij horen en hebben helemaal geen hekel aan regels, ze zijn daardoor minder onzeker over wat ze moeten doen en hoe ze zich moeten gedragen. En spreek een leerling ook aan op zijn of haar gedrag als het niet door de beugel kan en voor irritatie zorgt.

Een punt kan ook zijn dat het begeleiden van een leerling niet helemaal ‘uw ding’ zijn; kijk dan binnen uw organisatie of er iemand is, die hier helemaal enthousiast van wordt en laat die deze taak overnemen.

Maar het kan natuurlijk ook zijn dat de leerling bij u echt niet op zijn plaats zit. Dan kan, in het uiterste geval, gevraagd worden of de leerling los gekoppeld kan worden van de organisatie, zodat hij of zij plaats maakt voor een gemotiveerde leerling binnen uw organisatie.

De leerling die los gekoppeld is kan dan kijken naar een andere stageplaats, waar hij of zij zich beter thuis voelt.

En bedenk dat u altijd om advies en ondersteuning mag vragen bij onze afdeling vrijwilligerswerk! We zijn er voor u om u te helpen.

Maatschappelijke stage over kerkgrenzen levert een kleurrijke combinatie!

Leerlingen zijn bijzonder creatief in het vinden van een stageplaats in allerlei sectoren van de samenleving. Dit is goed zichtbaar middels de digitale vacaturebank voor de maatschappelijke stage. Leerlingen voeren hun zelf gevonden ‘eigen’ stageplaats in de vacaturebank waardoor deze vacature in beeld komt voor de stagemakelaar, die belast is met het beheer van de vacaturebank.
Opvallend hierbij is dat het aantal ingevoerde stageplaatsen binnen de sector ‘religie’ gering is en dat terwijl het toch algemeen bekend is dat kerken een rijke traditie hebben wat vrijwilligerswerk betreft zoals jeugdwerk, begeleiding rond erediensten, activiteiten voor ouderen en ondersteuning bij hulpvragen van kwetsbare burgers in de samenleving.
Heeft u binnen uw kerk aandacht voor de jongeren? Laat stagiaires bij u de handen uit de mouwen steken. Jongeren zijn vernieuwend en zij zijn de vrijwilligers van de toekomst, ook binnen uw eigen kerkgenootschap. 

Graag maken we nog een stap verder door uw aandacht te vragen voor mogelijke stageplekken óver kerkgrenzen heen. Jongeren in Nederland groeien op in een land met een grote diversiteit aan culturen en religies. Niet voor alle jongeren is de omgang met mensen uit een andere culturele groep een vanzelfsprekendheid. Vrijwilligerswerk doen in een multiculturele context kan helpen die brug te slaan.

Een stage over kerkgrenzen heen heeft een grote toegevoegde waarde voor de leerlingen. De stagiaires gaan aan de slag in een wereld die ze niet zo goed kennen en houden een waardevolle ervaring over aan deze kleurrijke stages. Vaak is het een ongebruikelijke stap om samenwerking te zoeken en breder te kijken dan de eigen kerkmuren. Kerken (en moskeeën) kunnen echter gebruik maken van de vrijheid om ieder een eigen invulling te geven aan hun stageaanbod. Wij adviseren u om over kerkgrenzen heen te kijken en stagiaires een unieke kans te bieden om in de keuken van uw kerkelijke of moslim gemeenschap te kijken.