Informatie MaS

Informatie maatschappelijke stage

Dit jaar lopen de leerlingen uit 3 VMBO, 4 HAVO en 4 VWO stage 25 uur stage.  Incidenteel kan, uitsluitend na overleg met de coördinatoren van de MaS, een leerling toestemming krijgen voor het verzuimen van een aantal lesuren als de organisatie een bijzondere activiteit heeft. U zult begrijpen dat dit niet toegestaan wordt als de leerling daardoor een proefwerk moet inhalen! 

Het kan dus zijn dat daardoor een stageplaats niet bruikbaar is voor de MaS, doordat bijvoorbeeld de reguliere werkzaamheden onder de schooltijden vallen.
 

Het is de bedoeling dat de leerling zich aanpast aan de werkzaamheden en tijden van de organisatie, zodat de organisatie duidelijk de meerwaarde ervaart van extra handen tijdens de inzet!

Criteria: 

-       Een maatschappelijke stage is een vrijwilligersklus: de leerling krijgt er niet voor betaald. De maatschappelijke stage wordt gelopen bij een non-profitorganisatie of een maatschappelijk project van een bedrijf, zonder winstoogmerk.
-       Een stage moet zinvol zijn; de leerling doet iets extra’s.
-       Een leerling kan op verschillende manieren ingezet worden; voor reguliere werkzaamheden, aanvullende werkzaamheden, combinatie van taken, eventueel volgens eigen inbreng. (afhankelijk van de leeftijd en opleidingsniveau)
-       Een maatschappelijke stagiair is natuurlijk geen gratis arbeidskracht.
-       Wanneer het gaat om activiteiten binnen een organisatie, is het belangrijk de ‘extra’ activiteit niet door een betaalde kracht gedaan zal worden.
-       De organisatie bepaalt welke werkzaamheden er verricht gaan worden. Dit wordt aangegeven in een vacature, waar de leerling op in kan schrijven.