Informatie MaS

Informatie maatschappelijke stage

Dit jaar lopen de leerlingen uit 3 VMBO, 4 HAVO en 4 VWO stage 20 uur stage.  Bij hoge uitzondering kan, uitsluitend na overleg met de coördinatoren van de MaS, een leerling toestemming krijgen voor het verzuimen van een aantal lesuren. U zult begrijpen dat dit onmogelijk is als de leerling daardoor een proefwerk moet inhalen! 
Het kan dus zijn dat daardoor een stageplaats niet bruikbaar is voor de MaS, doordat bijvoorbeeld de reguliere werkzaamheden onder de schooltijden vallen.

Criteria: 

-       Een maatschappelijke stage is een vrijwilligerklus: de leerling krijgt er niet voor betaald. De maatschappelijke stage wordt gelopen bij een non-profitorganisatie of een maatschappelijk project van een bedrijf, zonder winstoogmerk.
-       Een stage moet zinvol zijn; de leerling doet iets extra’s.
-       Een leerling kan op verschillende manieren ingezet worden; voor reguliere werkzaamheden, aanvullende werkzaamheden, combinatie van taken, eventueel volgens eigen inbreng. (afhankelijk van de leeftijd en opleidingsniveau)
-       Een maatschappelijke stagiair is natuurlijk geen gratis arbeidskracht.
-       Wanneer het gaat om activiteiten binnen een organisatie, is het belangrijk de ‘extra’ activiteit niet door een betaalde kracht gedaan zal worden.
-       De organisatie bepaalt welke werkzaamheden er verricht gaan worden. Dit wordt aangegeven in een vacature, waar de leerling op in kan schrijven.  

Soorten stage:

De stage mag ook opgeknipt worden in kleine stages. Het gaat erom dat leerlingen kennismaken met het doen van vrijwilligerswerk. Een organisatie kan ervoor kiezen leerlingen meerdere, verschillende klussen te laten doen.

Een aantal stage concepten zijn:

-       Actiedag: een korte stage, geschikt voor grote groepen. Voordeel: Het kan een gezamenlijk startmoment zijn. Nadeel: het is kort en dus een momentopname. Voor echte ervaringen, is een langere stage leuk. Indien het noodzakelijk is dat de leerling hiervoor een dag verzuimt van school, moet er via de coördinatoren vrij gevraagd worden.
-       Lint stage: Stage opgeknipt in een aantal stagemomenten in een afgebakende periode. Bv. elke week op woensdagmiddag spelletjes doen bij een jeugdhonk. Nadeel: je moet stageplaatsen vinden die bereid zijn om meer dan eenmalig leerlingen te ontvangen.
-       Estafettestage; leerlingen lossen elkaar af om de continuïteit van de activiteit te waarborgen. Voordeel: leerlingen leren elkaar inwerken. Nadeel: leerlingen lopen niet in een afgebakende periode stage.
-       Carrouselstage: een groep leerlingen organiseert een activiteit (bv. een concert) en gaat daarmee langs een aantal organisaties. Voordeel: organisaties krijgen een kant en klaar aanbod en de leerlingen kunnen hun productie een aantal keren herhalen. Nadeel: hoe is de begeleiding geregeld.
-       Vrije vorm: Het wordt aan de leerlingen overgelaten om de uren vol te maken.

Het is de bedoeling dat de leerling zich aanpast aan de werkzaamheden en tijden van de organisatie, zodat de organisatie duidelijk de meerwaarde ervaart van extra handen tijdens de inzet!

Zoek een vacature

Uitgebreid zoeken