Advies en hulp

De regie hebben over je eigen leven, dat wil iedereen wel. Maar soms lukt dat (even) niet. Welzijn Bommelerwaard is er op die momenten om u van informatie en advies te voorzien en zo nodig te begeleiden bij problemen die niet op te lossen zijn. Welzijn Bommelerwaard zet zich in voor het verbinden van inwoners; verbinden van jong aan oud, kwetsbaar aan krachtig, maar ook het verbinden van mensen aan organisaties waar dat nodig is.

Binnen ons team Welzijn werken ouderenadviseurs en de mantelzorgconsulente. Voor vragen of problemen die te maken hebben met ouder worden kunt u bij hen terecht. Maar ze organiseren ook bijeenkomsten en trainingen en ondersteunen groepen die zelf activiteiten organiseren in dorpen en kernen van de Bommelerwaard.

Welzijn kan bevorderd worden door het leggen van nieuwe contacten binnen de buurt of het doen van vrijwilligerswerk. Neem eens een kijkje in de uitgebreide vacaturebank. Er is zoveel te doen in de Bommelerwaard! We kunnen u de weg wijzen naar een zinvolle daginvulling.

Natuurlijk houdt u wel graag de regie in eigen handen, maar heeft u toch even hulp nodig, dan kunt u via het Meldpunt vrijwillige hulpverlening een hulpvraag indienen voor een vrijwilliger, die u (tijdelijk) ondersteunt.

Ook jongeren hebben zeker onze aandacht d.m.v. de maatschappelijke stage, waarbij jongeren zich inzetten in het vrijwilligerswerk en het team Sport en Cultuur, waarbij het gaat om actief bezig zijn op het gebied van sport en cultuur onder begeleiding van de combinatiefunctionarissen.

Samen met het basisonderwijs organiseren zij sportieve en culturele activiteiten . Het gaat dan zowel om activiteiten onder schooltijd als na schooltijd en in de avonduren. Onze medewerkers vormen de verbindende schakel tussen school, sport- en cultuuraanbieders. Daarnaast ondersteunen we verenigingen op allerlei gebied.

Ook in de wijken zijn we actief. Zo organiseert onze buurtsportcoach sportactiviteiten voor kinderen en jongeren en biedt de helpende hand bij sportactiviteiten voor ouderen.