Gespreksgroep mantelzorgers

Gespreksgroep mantelzorgers: verlies van vrienden en kennissen

In de praktijk blijkt dat mantelzorgers die langdurig zorgen voor een naaste, bijna

altijd te maken krijgen met het feit dat de contacten met kennissen, vrienden en

familie veranderen en soms zelfs wegvallen. Dit wordt door veel mantelzorgers als

een verlies ervaren.

Voor mantelzorgers die hierover verder willen praten wordt op donderdag 25  oktober 2018 in

Huiskamer de Schans in Zaltbommel, Poort 1 een bijeenkomst georganiseerd waarbij dit onderwerp

aan de orde komt.

Er is gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen.

Voor het deelnemen aan deze ochtend zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden is gewenst en kan tot 24 oktober 2018  bij Jacomien de Bruin, ouderenadviseur van

Stichting Welzijn Bommelerwaard, Bernhardstraat 4, 5331 TA  Kerkdriel, tel. 0418-634231 of mail

naar jdebruin@welzijnbommelerwaard.nl