aanvraag mantelzorgcompliment

Geplaatst op 20 september 2018 13:24

Mantelzorger? Dat verdient een compliment!

 Inwoners die hulp krijgen van een mantelzorger kunnen ook dit jaar het mantelzorgcompliment van €100,- aanvragen. Het mantelzorgcompliment is bedoeld voor mantelzorgers die in 2017 langdurig en intensief een familielid, partner, vriend of kennis hebben verzorgd. Zij kunnen het compliment voor 2017 bij de gemeente aanvragen van 1 oktober tot en met 11 november.

 Wethouder Bragt: “Dit mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor hun goede zorgen. De belastende rol van die liefdevolle zorg wordt vaak onderschat. Daarom verdienen de mantelzorgers niet alleen onze aandacht, maar ook onze waardering.”

 Wie mag het aanvragen?

Inwoners die hulp krijgen van een mantelzorger kunnen het mantelzorgcompliment van €100,- voor één mantelzorger aanvragen. Kent u iemand die hulp krijgt van een mantelzorger, wijs hem of haar dan op de mogelijkheid een compliment voor zijn/haar mantelzorger aan te vragen! Inwoners die vorig jaar het mantelzorgcompliment aanvroegen, krijgen een brief waarmee zij het compliment over 2017 kunnen aanvragen.

 Voorwaarden

Een mantelzorger komt in aanmerking voor het mantelzorgcompliment als hij of zij:

-       in 2017 minimaal 3 maanden aaneengesloten mantelzorg verleende,

-       voor minimaal 8 uur per week,

-       en deze zorg onbetaald verleende.

Per zorgvrager kan er één mantelzorgcompliment aangevraagd worden.

 Aanvragen?

Vul het online aanvraagformulier vanaf 1 oktober op http://tinyurl.com/mantelzorgcompliment in om het compliment aan te vragen of vraag een aanvraagformulier aan via het Wmo-loket van de gemeente via telefoonnummer 14 0418. Als de gemeente aanvullende informatie nodig heeft naar aanleiding van de aanvraag, neemt een medewerker contact op met de aanvrager.