Mantelzorger zoekt mantelzorger

   

Mantelzorger zoekt Mantelzorger

 

Dezelfde vragen van mantelzorgers komen regelmatig bij ons voorbij: Ben ik de enige die hiermee zit? Hoe doet een andere mantelzorger dat? Blijven zij dan altijd geduldig? Ik voel me bezwaard om hulp te vragen; hoe ga ik hiermee? Hoe regelen kinderen de zorg voor hun ouders onderling? Hoe combineer ik mantelzorgen en werk?

Vragen waarop een andere mantelzorger mogelijk een antwoord op heeft of oplossing voor heeft gevonden. We willen dan ook graag de mogelijkheid bieden om mantelzorgers aan elkaar te verbinden. Dit verbinden kan bijvoorbeeld ‘op leeftijd’ (een relatief jongere mantelzorger die zorgt voor één van de ouders), ‘op ziektebeeld’ (mantelzorgers die bijvoorbeeld de zorg hebben voor iemand met een lichamelijke beperking of dementie) of ‘op situatie’ (mantelzorgers met een gezin, mantelzorgers die er alleen voor staan, werkende mantelzorgers). Het is maar net waarnaar de voorkeur van de mantelzorger uitgaat.

Dit project gaat uit van de gelijkwaardigheid tussen mensen en de kennis die ze zelf in huis hebben (of hebben opgedaan) in de tijd dat ze mantelzorgen. We gaan uit van de eigen kracht. Ook ex-mantelzorgers die als ervaringsdeskundige een mantelzorger zouden willen ondersteunen, zijn van harte welkom om zich aan te melden. 

Hoe werkt het? Als een mantelzorger in contact wil komen met een andere mantelzorger dan geven ze eerst aan wat voor hun het doel is van dit contact en welk resultaat men wil bereiken. Daarnaast is de wijze van contact belangrijk: misschien wil iemand wekelijks telefonisch contact of juist gezamenlijk een wandeling maken. Het resultaat is mantelzorgers elkaar tot steun kunnen zijn. Bij een overeenkomstig doel en een gelijke contactwensen, zal de mantelzorgconsulent een kennismakingsgesprek plannen om te kijken of er een klik is. Als dat het geval is, gaan mantelzorgers daarna zelf afspraken maken. Twee keer per jaar zal er een terugkombijeenkomst worden georganiseerd voor alle koppels die graag ervaringen willen uitwisselen.

 

Meedoen? Geef u op bij de mantelzorgconsulenten Barbara of Mariella door te bellen naar 0418-634231 of mail naar mantelzorg@welzijnbommelerwaard.nl