Levensboeken voor ouderen

Levensboekenproject

Vijftien vrijwilligers zijn afgelopen maanden druk bezig geweest bij even zoveel ouderen uit de Bommelerwaard om hun levensverhaal op te tekenen. Momenteel worden de verhalen verzameld en wordt er door onze stichting voor iedere oudere een individueel boek  gemaakt.
Hierin zijn ook foto’s opgenomen die de oudere zelf kon aanleveren.
De vrijwilligers geven aan dat er leuke contacten zijn ontstaan. Ouderen vonden het ook
interessant om mee te doen.

Voor veel ouderen was het wel ingrijpend om terug te kijken naar alle verhalen van vroeger, mooie verhalen, maar ook verhalen die diep ingegrepen hebben in hun leven. Helaas heeft om die reden een oudere af moeten haken.
We kunnen terugkijken op een waardevol traject voor de ouderen en de vrijwilligers.

Binnenkort wordt bekeken of er een nieuwe ronde levensboeken maken van start gaat.