Aanmelding (hulp) vraag

Door middel van dit formulier kunt u uw hulpvraag kenbaar maken bij het Meldpunt vrijwillige hulpverlening. Als u de vraag indient voor een ander, vermeld dan ook uw eigen contactgegevens. Na het versturen van het formulier wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen vanuit de afdeling vrijwilligerswerk van Welzijn Bommelerwaard.

Welzijn Bommelerwaard gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en legt deze vast conform de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG). Wij kunnen deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten en onze projecten. Als u deze informatie niet wilt ontvangen of vragen heeft over uw persoonsgegevens dan kunt u ons dat laten weten via info@welzijnbommelerwaard.nl. Lees onze privacyverklaring hier.