Klachtenprocedure

Procedure bij klachten Welzijn Bommelerwaard 

Welzijn is mensenwerk en waar mensen werken kan iets mis gaan. Dat kan leiden tot ontevredenheid en/of klachten. Iedere cliënt of afnemer van diensten/producten en elke vrijwilliger heeft het recht een klacht in te dienen wanneer hij of zij van mening is dat de dienstverlening niet naar behoren is verlopen. Daartoe heeft de Welzijn Bommelerwaard een klachtenreglement opgesteld.

Afhandeling van een klacht
U staat centraal in onze dienstverlening. Wij beschouwen klachten als een vorm van advies inzake de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij kunnen leren van klachten en het behandelen van klachten draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening.  

Daarom wil Welzijn Bommelerwaard klachten goed afhandelen en oplossen, gelijktijdig willen we klachten voorkomen. We evalueren daarom ook de afhandeling van klachten, zodat eventuele verbeterpunten kunnen worden opgepakt. 

Bij wie kunt u terecht? 
Als u een klacht heeft of ontevreden bent, dan kunt u dat direct bespreken met de betrokken medewerker. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de direct leidinggevende. 

Een klacht wordt direct, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen in behandeling genomen. Een klacht wordt, vanaf het moment van indiening, binnen 4 weken afgehandeld.  

Een klacht kan mondeling of schriftelijk per email, brief of met een klachtenformulier worden ingediend.  Meer informatie kunt u lezen in de klachtenregeling.  

Schriftelijke klachten kunnen gestuurd worden naar:

Stichting Welzijn Bommelerwaard

Bernhardstraat 4

5331 TA Kerkdriel.  

Per e-mail sturen naar: administratie@welzijnbommelerwaard.nl