In veilige handen

                                     

 

Project In Veilige Handen!

Sinds een aantal jaren wordt er actief ingezet op de bescherming van kinderen en jongeren tegen grensoverschrijdende gedrag, ook binnen vrijwilligerswerk.

Grensoverschrijdend gedrag kan zijn pesten, schelden, maar kan ook aanranding en verkrachting zijn. Het moet heel breed gezien worden, het is gedrag dat altijd beschadigend is voor een kind of jongere.

Hoewel vrijwilligerswerk relatief veilig is, komt het zeker ook daar voor. Het nieuws maakt er regelmatig melding van en dat kan ook niet anders als je de cijfers kent.

  • Maar kent u die cijfers ook?
  • Of gaat u er bij voorbaat al vanuit dat het binnen uw (sport-) organisatie niet voorkomt?
  • Weet u wat u moet doen als er 'iets' gebeurt?
  • Heeft u een meldcode en gedragsregels die bekend zijn bij het bestuur, de leiding en de leden?
  • Is de informatie bij de trainers bekend, ook al bent u gekoppeld aan een landelijke (sport-) bond?
  • En gaat u er ook vanuit dat goed geïnformeerd zijn nog steeds de beste preventieve maatregel is?

Heel veel vragen, maar heeft u het antwoord klaar?

Want daar daar zijn we het vast wel over eens: Voorkomen is beter als genezen! En steek uw kop niet in het zand, praat er over binnen de vereniging!

Welzijn Bommelerwaard biedt u een kosteloze training aan van 3 avonden op locatie om goed geïnformeerd te worden. Met een aantal leden van uw organisatie gaan we in gesprek over dit onderwerp en zorgen ervoor dat aan het eind van de training concrete actiepunten op het programma staan voor het realiseren van een sluitend beleid rond de veiligheid van kinderen. 
Aan het eind van de training ontvangt u een bewijs van deelname van het NOV, de Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligers.

Door het volgen van deze training laat u zien, dat u er alles aan doet om incidenten te voorkomen en profileert u zich als veilige omgeving voor de kinderen, wat bij de ouders vertrouwen wekt.

U kunt voor de training contact opnemen met de stagemakelaar van de Bommelerwaard, Mieke Erlings.

Telefoon:      0418-634231
Email:           merlings@welzijnbommelerwaard.nl

Tip: Laat een kindervakantieweek echt zonnig en onbezorgd zijn!

In het document dat u hier kunt downloaden staan tips voor een onbezorgde kindervakantieweek! 
Doe er uw voordeel mee en zet in op 'safe'. Klik hier...