Informatie en tips

De afdeling vrijwilligerswerk ondersteunt burgers en (vrijwilligers-) organisatie met alles wat te maken heeft met vrijwilligerswerk. Dit kan zijn op het gebied van het werven van vrijwilligers, beleidszaken, wet- en regelgeving.

Er zijn 2 consulenten werkzaam op het gebied van vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en de invulling van hulpvragen, die aangemeld worden bij het meldpunt vrijwillige hulpverlening.

Hieronder ziet u een overzicht van items, waar u vragen over kunt hebben:

Vrijwilligersvergoeding
Een vrijwilliger mag onder bepaalde condities een vrijwilligersvergoeding per uur ontvangen voor zijn/haar werkzaamheden.
Voor meer informatie hierover, klik door...

Per 1 januari 2019 verandert de hoogte van de vergoedingen, voor meer informatie, klik door...

Landelijke acties:

NL Doet, de nationale vrijwilligersdagen: voor meer informatie, klik hier... 

Burendag: voor meer informatie, klik hier....

Meer dan Handen Awards 2017, klik hier...

Digitaal communiceren:

Er zijn diverse programma's op de markt, die te gebruiken zijn door vrijwilligersorganisaties om hun activiteiten meer op orde te krijgen en digitaal te regelen. Ook biedt het de mogelijkheid om digitaal roosters in te laten vullen door de vrijwilligers, waardoor zij een grote mate van zelfstandigheid hebben bij het bepalen van hun inzet. Rapportages kunnen uitgedraaid worden.
Een aantal voorbeelden zijn:

- Het rooster
- Vrijwilligersplanner
- Het inzetrooster
- Het toprooster
- Vrijwilligerstekort
- Club.vrijwilligers
- Vrijwilligersapp

Afhankelijk van uw vereniging kan dit veel tijdsbesparing opleveren en duidelijkheid geven richting uw vrijwilligers.

Waardering voor vrijwilligers
Iedere vrijwilliger verdient een schouderklopje! In het document dat u hier kunt downloaden, staan allerlei tips voor een effectief waarderingsbeleid.

Dag van de vrijwilliger, klik hier...

Fondsen werven
Er zijn diverse fondsen die openstaan voor ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Voor informatie, klik door...

Wet- en regelgeving!

Het vrijwilligerswerk is ook gebonden aan bepaalde wetten en regels. Daarvoor is op diverse websites veel informatie beschikbaar.
Voor meer informatie, klik door.....

Interessante websites met veel informatie over vrijwilligerswerk zijn:

www.movisie.nl

www.spectrum-gelderland.nl

www.vrijwilligerswerk.nl

www.verenigingen.nl

Op deze websites kunt u terecht voor informatie over wet- en regelgeving, vergoedingen en allerlei relevante onderwerpen op het gebied van vrijwilligerswerk.

Burgers met een uitkering kunnen voor meer informatie terecht op de website van het UWV en de Sociale Dienst