Warm welkom voor vluchtelingen

Algemeen

Het aantal statushouders dat de gemeente Zaltbommel moet huisvesten neemt de afgelopen jaren toe. Naast het vinden van woonruimte voor deze nieuwe inwoners voelen de gemeenten zich ook verplicht de mensen een goede begeleiding te bieden naast de reguliere maatschappelijke begeleiding door vluchtelingenwerk.

Stichting Welzijn Bommelerwaard (SWB) heeft daarvoor het project Warm Welkom ontworpen met als doel dat de statushouders zich welkom voelen. Het project levert directe contacten op met buren / buurtbewoners en men weet daarna makkelijker zijn/haar eigen weg te vinden in de buurt. Daarmee wordt een voorspoedige integratie gestimuleerd.

Het gaat om een eenmalige laagdrempelige activiteit,  nadrukkelijk in samenspraak en samenwerking met de betreffende statushouders, die plaatsvindt in de directe omgeving van de betreffende statushouders met als resultaat dat de statushouder welkom wordt geheten door zijn/haar nieuwe leefomgeving. Van belang vinden we dat hij of zij ook een eigen rol krijgt in de uitvoering van de activiteit.
Daarnaast dient vanaf het begin de straat/ buurt betrokken te worden en een zekere verantwoordelijkheid gegeven, omdat dit zorgt voor enige borging van het contact nadat het project, de welkoms-activiteit, is afgesloten.

 

 

 

 

 

 

Zoek een vacature

Uitgebreid zoeken