Collectieve verzekering

Collectieve verzekering voor vrijwilligers (en mantelzorgers) in de Bommelerwaard.

Jaarlijks verrichten vele vrijwilligers waardevol werk door zich actief in te zetten voor sport, de zorg, het onderwijs en het welzijnswerk. Lang niet alle vrijwilligers zijn daarbij voldoende verzekerd tegen de risico’s die zij lopen bij de uitvoering van hun taken.

Gemeenten Zaltbommel en Maasdriel hebben een collectieve verzekering afgesloten voor de vrijwilligers (en mantelzorgers).

Voor meer informatie over de collectieve verzekering in uw gemeente, vragen we u door te klikken naar:

Collectieve verzekering Zaltbommel

Collectieve verzekering Maasdriel

Zoek een vacature

Uitgebreid zoeken