Onze medewerkers

Wie werken er bij Stichting Welzijn Bommelerwaard?

Bij de stichting werken 12 beroepskrachten en een team van vrijwilligers ter ondersteuning van de beroepskrachten.

De beroepskrachten zijn:

                                      

    Eugenie Kaspori        Marie-Christine Ruiters     Jacomien de Bruin 
directeur SWB secretariaat/administratie ouderenadviseur
buurtontwikkeling 

                                        

Geeske Bouman  Saskia Cornelissen Mieke Erlings 
ouderenadviseur       


mantelzorgconsulent
dementieconsulent

vrijwilligersconsulent
maatschap. stage

       

Barbara van der Meer

      Milou van Kessel    

 Sandra Rigter 
consulent meldpunt
hulpverlening
/mantelzorg
consulent meldpunt
hulpverlening
 vrijwilligersconsulent

                                                

Patricia de Geus Willem Roefs Marloes van der Aa
coördinator Sport en cultuur combinatiefunctionaris Sport/buurtsportcoach combinatiefunctionaris Sport

                                

Jerry Lenoir       Evelien Baudoin                Ingeborg Verweij
buurtsportcoach                                       combinatiefunctionaris cultuur consulent Project Warm Welkom Statushouders

Voor uitgebreide informatie kunt daarvoor doorklikken naar Sport en cultuur

Vrijwilligers

Alle afdelingen hebben ook een aantal vrijwilligers ter ondersteuning van de beroepskrachten.

De afdeling vrijwilligerswerk heeft een aantal getrainde vrijwilligers, die de telefoon beantwoorden en allerlei administratieve taken verrichten. Zij bemiddelen de hulpvragen en helpen zo nodig een aspirant vrijwilliger bij het zoeken naar passend vrijwilligerswerk.

De afdeling ouderenwerk heeft vrijwilligers voor de preventieve huisbezoeken en ondersteunende activiteiten.

De afdeling mantelzorg heeft een aantal vrijwilligers, die zich inzetten bij de B.O.S. Bezoek en Oppas Service. 

 

Zoek een vacature

Uitgebreid zoeken