Onze medewerkers

Wie werken er bij Stichting Welzijn Bommelerwaard?

Bij de stichting werken 12 beroepskrachten en een team van vrijwilligers ter ondersteuning van de beroepskrachten.

De beroepskrachten zijn:

                                                       

Eugenie Kaspori Marie-Christine Ruiters    
directeur SWB secretariaat/administratie  

                                      

Jacomien de Bruin Geeske Bouman     Saskia Cornelissen 
ouderenadviseur ouderenadviseur mantelzorgconsulent
buurtontwikkeling   dementieconsulent

                        

Mieke Erlings                 Barbara van der Meer  Sandra Rigter 
vrijwilligersconsulent
maatschap. stage
    consulent meldpunt  hulpverlening mantelzorg  vrijwilligersconsulent

                                                

Patricia de Geus Willem Roefs Marloes van der Aa
coördinator Sport en cultuur combinatiefunctionaris Sport/buurtsportcoach combinatiefunctionaris Sport

                     

Jerry Lenoir       Evelien Baudoin                  Ingeborg Verweij
buurtsportcoach                                       combinatiefunctionaris cultuur consulent Project Warm Welkom Statushouders

Voor uitgebreide informatie kunt daarvoor doorklikken naar Sport en cultuur

Vrijwilligers

Alle afdelingen hebben ook een aantal vrijwilligers ter ondersteuning van de beroepskrachten.

De afdeling vrijwilligerswerk heeft een aantal getrainde vrijwilligers, die de telefoon beantwoorden en allerlei administratieve taken verrichten. Zij bemiddelen de hulpvragen en helpen zo nodig een aspirant vrijwilliger bij het zoeken naar passend vrijwilligerswerk.

De afdeling ouderenwerk heeft vrijwilligers voor de preventieve huisbezoeken en ondersteunende activiteiten.

De afdeling mantelzorg heeft een aantal vrijwilligers, die zich inzetten bij de B.O.S. Bezoek en Oppas Service. 

 

Zoek een vacature

Uitgebreid zoeken