Dementie

Welzijn Bommelerwaard heeft een dementieconsulent bij wie u terecht kunt voor informatie, advies, begeleiding en ondersteuning voor mensen met geheugenproblematiek.

                                       

Ketenzorg Dementie

Wordt het geheugen minder en heeft u een vermoeden van dementie bij uzelf of uw naaste, of is er sprake van beginnende dementie? In de Bommelerwaard werken zorg- en welzijnsprofessionals samen om u hierin te ondersteunen en te begeleiden. U staat er namelijk niet alleen voor. 

Vroeg signalering en diagnostisering is van groot belang. In sommige gevallen kunnen geheugenproblemen namelijk ontstaan door goed te behandelen aandoeningen die niets met dementie te maken hebben. Is er wèl sprake van beginnende dementie, dan kunnen er behandelingen zijn die in een groot aantal gevallen de verergering van symptomen vertragen en daarmee het welzijn van de persoon met dementie en de mantelzorger op een goed niveau te houden. Weten waar u aan toe bent door naar de huisarts te gaan, is essentieel voor het kunnen inspelen op wat komen gaat. Tijdige (h)erkenning is hierbij belangrijk. Denk aan het zelf regelen van bewindvoering, mag u wel of niet autorijden etc.

Vanuit de ketenzorg zijn er twee zorgpaden:

Zorgpad 1 waarbij er sprake is van beginnende dementie en de ondersteuning en behandeling vooral gericht is op het stimuleren van de zelfregie en zelfstandigheid van de persoon met dementie.

Zorgpad 2 waar de complexiteit van het ziektebeeld toeneemt en de ondersteuning vooral gericht is op de ontlasting van de mantelzorger en de behandeling vooral gericht is op behoud van kwaliteit van leven bij de persoon met dementie.

Cecile de Hoop, Thea Karels en Saskia Cornelissen zijn werkzaam in de Bommelerwaard als casemanger/dementieconsulent.  Zij werken samen met specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, huisartsen, thuiszorg en andere hulpverleners.

De casemanager of dementieconsulent stelt samen met u en/of uw mantelzorger een zorgplan op, coördineert de ondersteuning in de thuissituatie en fungeert als eerste aanspreekpunt voor u en uw naasten.

Aan de inzet van de casemanager/dementieconsulent zijn geen kosten verbonden.

Voor de gemeente Maasdriel kunt u contact opnemen met Saskia Cornelissen: scornelissen@welzijnbommelerwaard.nl.

Voor de gehele Bommelerwaard kunt u contact opnemen met Cecile de Hoop en Thea Karels: Cecile.deHoop@brabantzorg.eu en Thea.Karels@brabantzorg.eu . Cecile en Thea werken bij brabantzorg en zijn via deze organisatie bereikbaar.

 

 

 

Zoek een vacature

Uitgebreid zoeken