Aanmelding (hulp) vraag

Door middel van dit formulier kunt u uw hulpvraag kenbaar maken bij het Meldpunt vrijwillige hulpverlening. Na het versturen van het formulier wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen vanuit de afdeling vrijwilligerswerk van Welzijn Bommelerwaard.

Zoek een vacature

Uitgebreid zoeken