Informatie en tips

De afdeling vrijwilligerswerk ondersteunt burgers en (vrijwilligers-) organisatie met alles wat te maken heeft met vrijwilligerswerk. Dit kan zijn op het gebied van het werven van vrijwilligers, beleidszaken, wet- en regelgeving.

Er zijn 2 consulenten werkzaam op het gebied van vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en de invulling van hulpvragen, die aangemeld worden bij het meldpunt vrijwillige hulpverlening.

Hieronder ziet u een overzicht van items, waar u vragen over kunt hebben:

Landelijke acties:

NL Doet 2017: voor meer informatie, klik hier...

Burendag 2017: voor informatie, klik hier....

Meer dan Handen Awards 2017, klik hier...

 

Waardering voor vrijwilligers
Iedere vrijwilliger verdient een schouderklopje! In het document dat u hier kunt downloaden, staan allerlei tips voor een effectief waarderingsbeleid.

Fondsen werven
Er zijn diverse fondsen die openstaan voor ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Voor informatie, klik door...

Vrijwilligersvergoeding
Een vrijwilliger mag onder bepaalde condities een vrijwilligersvergoeding per uur ontvangen voor zijn/haar werkzaamheden.
Voor meer informatie hierover, klik door...

Wet- en regelgeving!
Het vrijwilligerswerk is ook gebonden aan bepaalde wetten en regels. Daarvoor is op diverse websites veel informatie beschikbaar.
Voor meer informatie, klik door.....

Interessante websites met veel informatie over vrijwilligerswerk zijn:

www.movisie.nl

www.spectrum-gelderland.nl

www.vrijwilligerswerk.nl

www.verenigingen.nl

Op deze websites kunt u terecht voor informatie over wet- en regelgeving, vergoedingen en allerlei relevante onderwerpen op het gebied van vrijwilligerswerk.

Burgers met een uitkering kunnen voor meer informatie terecht op de website van het UWV en de Sociale Dienst

Zoek een vacature

Uitgebreid zoeken