Welkom

Van harte welkom bij Welzijn Bommelerwaard, de welzijnsorganisatie van de Bommelerwaard.

Wij zijn er voor jong & oud en voor (kwetsbare) inwoners van de Bommelerwaard die ondersteuning kunnen gebruiken. Iedereen kan bij ons terecht voor informatie, advies, bemiddeling en ondersteuning op de gebieden welzijn, zorg, wonen, sport & cultuur,  vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage.

Zelfredzaam en betrokken dat is waar wij voor staan. Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de sociale samenhang in wijken en dorpen. Ons doel is dat iedereen in de Bommelerwaard mee kan doen. Zo ondersteunen wij sociale initiatieven en organiseert onze buurtsportcoach sportactiviteiten voor kinderen, jongeren en ouderen.

Samen met het basisonderwijs organiseren wij culturele en sportieve activiteiten, zowel onder schooltijd als na schooltijd en in de avonduren. Ons Spel& team is de verbindende schakel tussen school, sport- en cultuuraanbieders.

Op deze website vindt u meer informatie over de ondersteuning van onze ouderenadviseur, mantelzorg- of dementieconsulent. Kunt u ondersteuning gebruiken van een vrijwilliger dan kunt u zich aanmelden bij ons Meldpunt vrijwillige hulpverlening, wilt u zelf vrijwilligerswerk doen dan vindt u alle vacatures  in onze vacaturebank en ook trainingen om uw deskundigheid te bevorderen neem een kijkje bij het (online) cursusaanbod voor vrijwilligers.  

Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën? Laat het ons weten!
Volg ons ook op facebook, twitter en via onze nieuwsbrief.

 

Zoek een vacature

Uitgebreid zoeken